Ergenlik Döneminde Aileye Düşen Görevler

Ergenlik dönemindeki birey; her şeyden önce anlaşılma ve değer görme duygusunu yaşamak ister. Bu nedenle ebeveynlerin bu duyguları yaşatma adına söz ve davranışları konusunda hassas olması gerekir. Aksi takdirde ergenlik dönemindeki kişi bu duygularını tatmin etmek adına farklı çevrelere ihtiyaç duyacak ve aileden uzaklaşacaktır. Bunun olmaması için çocuğunuzu gerçekten dinleyin, söylediklerine değer verin ve ondan ‘koşulsuz sevgi’nizi esirgemeyin.
    
Ergenlik dönemindeki kişi ile fikir alışverişleri yapılmalı; kişi, aile konuları dışında tutulmamalıdır. Aksine aile ile ilgili konularda onun da fikri alınmalı ve ailenin değerli üyelerinden biri olduğu kendisine hissettirilmelidir. Çeşitli sorun ve konularda ergen, objektif bir biçimde saygıyla dinlenmeli ve kendisiyle ortak paydalar bulunmaya çalışılmalıdır. Öğüt verici ve yasaklayıcı, baskıcı tavırlar genellikle işe yaramaz; aksine daha çok inatlaşmalara, ters tepmelere ve ebeveyn-ergen çatışmalarına neden olabilir. Ergenlik dönemindeki bireyin temel kaygısı; var olmak, farkedilmek, anlaşılmak, güvenmek ve güvenilmektir. Bu nedenle ergeni kabul etmekten, kendisini ifade etmesine izin vermekten ve ona sorumluluk vermekten kaçınmayın.
    
Ergen bireyin arkadaşları eleştirilmemelidir. Ebeveyn, çocuğunun arkadaşlarını tanıma yoluna gitmeli ve bunu çocuğuna hissettirmelidir. Gerekirse sadece arkadaşlarıyla değil, onların aileleriyle de tanışılmalıdır. Bundan sonra eğer hoş olmayan bir durum varsa, bu ergenle paylaşılabilir fakat; tanımadan eleştirmek, ergen bireyin ebeveynini haksız bulmasından başka bir işe yaramaz. Arkadaşlarını eleştirmemeniz gerektiği gibi, çocuğunuzuda arkadaşlarıyla kıyaslayarak eleştirmeyin. Unutmayın ki; kıyaslanmak, kişilerin kendilerini sadece yetersiz ve değersiz hisetmelerine neden olur.
    
Ergenlik dönemindeki birey aileden çok çevrenin beğenisine yönelir ve önem verir. Bu nedenle marka kıyafetler giymek, lüks yaşamak isterler. Bu durum ebeveynler tarafından öfkeyle karşılanmamalıdır. Ailece konuşularak, bireye ailenin maddi durumu hakkında bilgi verilmelidir. Ergenlik dönemindeki bireylere yaklaşırken, kendinizin de bu dönemlerden geçtiğini hatırlamanızda fayda vardır.
    
Bazı bireyler ergenlik dönemlerini fazla stresli geçirebilirler. Bu gibi durumlarda aileler mümkün olduğunca anlayışlı olmalıdır. Evdeki ortamın gergin olmamasına dikkat edilmelidir. Bireyin stresini azaltabilmek için; spor, müzik, resim vb. yapmaktan hoşlandığı sosyal faaliyetlere yönlendirilmelidir. Ayrıca bireye içinde bulunduğu ergenlik dönemiyle ilgili temel bilgiler verilmeli, özellikle bu dönemde değişen fiziksel özellikleriyle ilgili alaycı tavırlardan kaçınılmalıdır.
    
Kişilerin hayatında çok önemli bir rol oynayan meslek seçimi ise ergenlik gibi büyük gel gitlerin yaşandığı bir döneme denk gelmektedir. Meslek seçimleri için; ebeveynler, oldukları ya da olmak istedikleri meslekleri değil, çocuklarının yeteneğine ve ilgisine uygun meslekleri seçmesi konusunda destek vermelidirler. Eğer ergen bireyin özellikle istediği bir meslek yok ise; ya da meslek seçimi konusunda tereddütler yaşıyorsa, bir uzmanla görüşülerek ilgi alanları doğrultusunda bu önemli seçimine yardımcı olunmalıdır. 
    
Tüm bunlar dışında ergenlik dönemi fazlasıyla çatışmalı ve gergin geçiyorsa, durum başa çıkılamaz bir hal aldıysa alanında uzman kişilerden destek alınmalıdır.