Kurslarımız / Minyatür
Minyatür

Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen adıdır. Geçmişten günümüze kalan resimleri daha iyi anlayabilmemizi ve tarihimizi tanımada yardımcı olur. Gölgenin yasağından kaçan tarihimiz bize farklı bir ışık saçar.

 

Geleneksel yöntemle hoca-talebe, usta- çırak ilişkisinin günümüz dinamikleriyle harmanlayarak,  klasik minyatür ve zevkinin yanında perspektif, oran - orantı, kompozisyon, modelden kara kalem çizimler gibi resim dinamiklerini öğreterek günümüz Türk sanatına yeni klasik yollar açmayı hedefler

Modern hayattan kopup farklı bir dille konuşmaya var mısınız?