Haberler | Evlilik Süreci ve Evlilikte Yaşanan Sorunlar

Psikoloğumuz Buket SAVAŞ "Evlilik Süreci ve Evlilikte Yaşanan Sorunlar" adlı seminerinde dinleyicilere evlilik tanımından bahsederek başladı.

 

Evliliğin farklı kültürce değişik tanımları üzerinde durdu.Evlilik kurumunda temel hassasiyetin  eş seçimi sırasında gösterilmesi  gerektiği, evlilikte mutluluğun geniş çapta eş seçiminin iyi yapılmasına bağlı olduğunu ve bunun için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

 

Evlilikte sorunların başlıca nedenlerini sıralarken bu problemlere yaklaşım tarzımızın nasıl olması gerektiği yönünde bilgiler verdi..Evlilikte sık rastlanan çatışma durumlarının aslında evlilik kurumu için yapıcı ve uzlaşmacı bir yaklaşımla yönetildiğinde bireylere katkı ve ilerleme sağlayacağı yönüne önemle vurguladı. Evlilikte çatışma yaratan nedenlerin başında temel ihtiyaçların karşılanmasındaki güçlükler, kaynakların yetersizliği,  farklı değer inanç ve kültürlere sahip olmanın dışında eşlerin birbirlerine dönük rekabetçi yaklaşımları, güvensiz, hoşgörüsüz tutumları, iletişim ve ilgi azlığı, duyguların uygun olmayan yollarla ifade edilmesi gibi faktörler sayılabileceğini söyledi.                

 

Yapılan en büyük yanlışlardan birinin çatışma durumlarında galip ayrılmaya çalışmak olduğunu aslında yegane amaç uzlaşma olduğunda sonucun nasıl değişebileceği konusunda örnekler verdi.Son olarak evlilikte altın sayılan kuralları ve bunları hayatımızda uyguladığımızda yaşanabilecek değişiklikleri paylaştı.

 

 

 

Diğer Haberler

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15