Haberler | “Kadına Yönelik Şiddet” Konulu Seminer Düzenlendi

Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde Dr. Zehra Fatma Nükte  “Kadına Yönelik Şiddet” konulu seminer verdi.

 

Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen seminerler kapsamında bu hafta Dr. Zehra Fatma Nükte; kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konusunda değindi.

 

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde şiddetin tanımının yapan Dr. Zehra Fatma Nükte:  Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmasıdır” dedi.

 

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen seminerde, Dr. Zehra Fatma Nükte’nin şiddet konusunda konuşmasından satır başları;

 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDİR

Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış KADINA YÖNELİK ŞİDDET olarak tanımlanır

 

AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR

 

Evli olunan ya da boşanılan eşin kişiye, çocuklarına ya da akrabalarına yönelik;

 

Tehdit, baskı ve özgürlüğün keyfi engellenmesini içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeye sebep olan her türlü tutum ve davranış AİLE İÇİ ŞİDDETTİR.

 

TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI

 

Toplumsal cinsiyet, KADIN VE ERKEK olarak var olan biyolojik farklılıklarımızın yanı sıra, toplumun kadın ve erkek için biçtiği ve genel kabul gören rollerdir.

 

Hepimiz dünyaya kız ya da erkek bebekler olarak geliriz; ailemiz ve toplum bize nasıl kadın ya da erkek olacağımızı öğretir.

 

KADINLARA DAİR TOPLUMSAL İNANIŞLAR

 • Sevecendir
 • Duygusaldır
 • Uysaldır
 • Naziktir
 • Korunmaya    muhtaçtır          
 • Zayıftır
 • Fedakârdır
 • Ayrıntıcıdır
 • Gevezedir, dırdırcıdır
 • Sık sık ağlar
 • Etkilenmeye açıktır
 • Basit düşünür,
 • Tek eşliliğe yatkındır
 • Dedikoducudur

ERKEKLERE DAİR TOPLUMSAL İNANIŞLAR

 • Sorumluluk sahibidir
 • Duygularını göstermez, ağlamaz
 • Etkilenmesi zordur, kararlıdır
 • Çok eşliliğe yatkındır
 • Dedikodu yapmaz...gibi
 • Saldırgandır
 • Akılcıdır
 • Kolay sinirlenir
 • Koruyucudur
 • Güçlüdür
 • Serttir
 • Teknolojiye ilgi duyar

NEDEN CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET?

 • Kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sorundur.
 • Toplumsal güç ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkar.
 • Cinsiyete ilişkin yargılar şiddetin meşrulaştırılmasına aracılık eder (Erkeğin doğasında vardır gibi).

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SONUÇLARI

 • Kadınların çoğu hayatlarını ilgilendiren  kararları almada güç sahip değildir.
 • Kadınların çoğu para, bilgi, sosyal çevre ve yasalar gibi güç kaynaklarına uzaktır.
 • Eşitsizlik eşitsizliği besler.
 • Sadece kadınlar için değil, erkekler için de örseleyici olabilir.
 • En ağır sonuçlarından birisi kadına yönelik şiddet ve buna bağlı ölümlerdir.

 

FİZİKSEL ŞİDDET

 

Kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır.

 

CİNSEL ŞİDDET

 

Mağdura olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin, ev ya da işyeri dahil herhangi bir ortamda cinsel içerikli eylemlerde bulunması ya da buna kalkışmasıdır.

 

PSİKOLOJİK/DUYGUSAL ŞİDDET

 

Duyguların ve duygusal ihtiyaçların, kadına baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak kullanılmasıdır.

 

EKONOMİK ŞİDDET

 

Kadının yaşamını sürdürebilmesi için gerek duyduğu ekonomik olanaklardan mahrum bırakılması, ekonomik kaynakların ve paranın kişi üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır.

 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜÇÜK ÇOCUKLAR AÇISINDAN SONUÇLARI

 • Temel güven duygusu ve empati duygusunun gelişiminde sorunlar
 • Duygusal sıkıntı belirtileri gösterme
 • Yaşının gerisinde davranışlar sergileme
 • Tuvalet alışkanlığı ve konuşma becerilerinde gerileme
 • Travma sonrası stres bozukluğu benzeri belirtiler gösterme
 • Kız çocuklarında daha yoğun olmak üzere fiziksel yakınmalarda artış

Diğer Haberler

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15